GeForceFX: NVIDIA går Hollywood?

Cooler NVIDIA-referansen kortet vist på Comdex med FX Flow kjøling løsning. Naturligvis produserer en brikke som består av rundt 125 millioner transistorer en respektabel mengde termisk energi. For å formidle denne varmen vekk fra brikken effektivt (og stille), har NVIDIA utviklet en proprietær kjøleløsning for GeForceFX, kalt Flow FX. Kobber

Cooler

NVIDIA-referansen kortet vist på Comdex med FX Flow kjøling løsning.

Naturligvis produserer en brikke som består av rundt 125 millioner transistorer en respektabel mengde termisk energi. For å formidle denne varmen vekk fra brikken effektivt (og stille), har NVIDIA utviklet en proprietær kjøleløsning for GeForceFX, kalt Flow FX. Kobberens kjølebatteri er basert på en varmepipe-konstruksjon - ligner på ABIT OTES - og overfører varmen fra brikken direkte ut av saken. Dette bidrar til å senke omgivelsestemperaturen inne i saken en god avtale.

Demokortet, som NVIDIA demonstrerte i et nForce2-system, ga mye varme. Luften som kommer ut av viftegitteret er varmt å ta på. Mens systemet var ganske høyt samlet, kunne vi fortsatt utvide Flow FX-fanen - ikke en veldig positiv egenskap. NVIDIA har lovet å finjustere design for å gjøre det roligere.

Du kan se luftinntaket til høyre og eksos på venstre side.

Varmerørene.

En stor kjøler på baksiden av kortet.

Top