GeForce3 ytelse

MDK2 MDK2 er, som Quake 3 Arena, et OpenGL-spill som forresten ikke drar nytte av Pentium 4 så mye som Quake 3 Arena. Resultatene ligner Q3A-scoreene. Selv med quincunx-FSAA aktivert, er GeForce3 fortsatt scoring ekstremt respektabel. Vi vet allerede bildet. Ved 1024x768x32 kan GeForce3 legge igjen resten, mens den selv kan konkurrere med Radeon DDR 64 MB hvis quincunx-FSAA er aktivert.

MDK2

MDK2 er, som Quake 3 Arena, et OpenGL-spill som forresten ikke drar nytte av Pentium 4 så mye som Quake 3 Arena.

Resultatene ligner Q3A-scoreene. Selv med quincunx-FSAA aktivert, er GeForce3 fortsatt scoring ekstremt respektabel.

Vi vet allerede bildet. Ved 1024x768x32 kan GeForce3 legge igjen resten, mens den selv kan konkurrere med Radeon DDR 64 MB hvis quincunx-FSAA er aktivert.

Det er ingen tvil om at GeForce3 er en 3D-chip som til slutt gjør 1600x1200x32 virkelighet, men ikke helt med quincunx-FSAA aktivert.

Top