1TB utvikler seg: Nye Drives, More Speed

Test oppsett og overføringsdiagrammer Maskinvare og konfigurasjon System maskinvare prosessor 2 x 3, 6 GHz Xeon (Nocona) hovedkort ASUS NCL-DS, BIOS 1005 Hukommelse 2 x 512 MB DDR2-400 Corsair CM72DD512AR-400 grafikk Ombord ATI RageXL, 8 MB System harddisk WD Caviar WD1200JB, 120 GB RAID Controller Promise SATA 300TX4 Adaptec 48300 single drive SAS DVD Gigabyte GO-D1600C programvare grafikk Standard Windows Graphics Driver Chipset Intel Chipset Installasjonsverktøy 7.0

Test oppsett og overføringsdiagrammer

Maskinvare og konfigurasjon
System maskinvare
prosessor2 x 3, 6 GHz Xeon (Nocona)
hovedkortASUS NCL-DS, BIOS 1005
Hukommelse2 x 512 MB DDR2-400 Corsair CM72DD512AR-400
grafikkOmbord ATI RageXL, 8 MB
System harddiskWD Caviar WD1200JB, 120 GB
RAID ControllerPromise SATA 300TX4
Adaptec 48300 single drive SAS
DVDGigabyte GO-D1600C
programvare
grafikkStandard Windows Graphics Driver
ChipsetIntel Chipset Installasjonsverktøy 7.0.0.1025
OppbevaringVersjon 8.0.0.1039
OSMicrosoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
benchmarks
Ytelsesmålingerh2benchw 3.6
PCMark05 V1.01
I / O-ytelseIOMeter 2003.05.10
Filserver-Benchmark
Webserver-Benchmark
Database-Benchmark
Workstation-Benchmark
Streaming Les og skriv Benchmarks

Overfør diagrammer

Hitachi opprettholder en overføringshastighet på mer enn 100 MB / s innenfor nesten den første 500 GB kapasiteten på stasjonen.

WDs Caviar Black gir litt mindre gjennomstrømning, men det skårer godt når det gjelder tilgangstid og I / O-ytelse.

Top